last minute

De voordelen van

't Zusje-concept

- Gasten weten vooraf ongeveer hoeveel dit avondje uit kost
- Het eten is betaalbaar en van goede kwaliteit
- Er is veel sociale interactie
- Het programma is avondvullend
- Er is bediening, maar men heeft toch de keuze van een buffetrestaurant

Voordelen van franchising

De voordelen

van franchising

Franchising biedt voor veel partijen een toegevoegde waarde, en zorgt ervoor dat doelen effectiever en efficiënter worden bereikt. Er kan extra rendement gerealiseerd worden doordat er sprake is van:

- Deelname aan een bewezen concept

- De kans op een gezonde rendabele bedrijfsvoering is met franchising groter dan met het ongebonden zelfstandig ondernemerschap

- Binnen franchising zijn de aanloopverliezen meestal beperkt waardoor sneller en rendabele bedrijfsvoering tot stand komt

- Op langere termijn realiseer je betere resultaten dan het gemiddelde in de branche

-Met franchising kun je je meer toeleggen op de commerciële kant van de bedrijfsvoering dan de ongebonden zelfstandig ondernemer

En nog

meer!

- Meeliften op groot opgezette marketingcampagnes

- Gebruik kunnen maken van de ondersteuning,coaching en trainigen van de franchisegever

- Uitwisselen van ervaringen met collega-franchisenemers (zowel voor als na de start) in veel gevallen ook door middel van benchmarking

- Het assortiment wordt door de franchisegever verzorgd en omdat het collectief is gelden er betere inkoopprijzen

- Een betere locatie omdat verhuurders kiezen voor zekerheid van het al bewezen concept