last minute

Heeft u interesse

in een eigen Zusje?

Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier volledig in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het doel van dit aanmeldingsformulier is algemene informatie over kandidaat-ondernemers te verzamelen.

Indien u na evaluatie van uw gegevens voldoet aan de toetredingscriteria voor deze formule en er wederzijds belangstelling tot verdere samenwerking is, dan kunnen wij u eventueel om aanvullende (financiële) informatie vragen.

Laat het

ons weten

Alle door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Dit document verplicht geen van beide partijen op enigerlei wijze.

Noot: Indien u voornemens bent om tezamen met een (zaken)partner een vestiging te exploiteren en wanneer deze (zaken) partner voor meer dan 5 % in het ondernemingsvermogen deelneemt, dan verzoeken wij u uw (zaken)partner eveneens een aanmeldingsformulier in te laten vullen.

Contactformulier

Contactformulier

Vul het

contactformulier in

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:
ManVrouw

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Nationaliteit:

Telefoon:

E-mailadres:

Burgerlijke staat:
AlleenstaandGehuwdSamenwonend

Bent u ooit betrokken geweest bij een faillissement of rechtszaak?
NeeJa, bij een faillissementJa, bij een rechtszaakBEDRIJFSGEGEVENS

S.v.p. alleen invullen indien u zich met uw al bestaande onderneming wilt aansluiten:

Handelsnaam:

Vestigingsadres:

Vestigingsplaats:

Kunt u het vestigingspunt kort beschrijven (m2 verkoopoppervlakte, ligging, parkeergelegenheid, verzorgingsgebied):

Bent u met uw bestaande onderneming al aangesloten bij een inkoopcombinatie of franchiseorganisatie?
janeen.v.t.OPLEIDINGEN

Opleidingsniveau:
MAVO/MULOHAVO/HBSAtheneumGymnasiumMBOHBOUniversiteit

Andere vakopleidingen:

Overige cursussen:

Omschrijf uw huidige functie en verantwoordelijkheden:

Aan hoeveel personen geeft u leiding?
1-55-1010-2525-50meer dan 50

Bent u al eens eerder zelfstandig ondernemer geweest?
janeeALGEMENE INFORMATIE

Wilt u zich voor 100% inzetten voor de formule?janee
Zal uw levenspartner actief meewerken in uw zaak?janee
Is dit uw enige bron van inkomsten?janee
Bent u bereid om te verhuizen?janee


FINANCIËLE INFORMATIE

Gewenste eigen vermogen minimaal € 150.000,- of beschikking over een locatie die minimale aanpassingen vergt (dit is in nader overleg te bepalen met franchisegever).

Hoeveel liquide financiële middelen kunt u vrijmaken om te investeren:
150.000 - 200.000meer dan 200.000

Huidig inkomen:

Huidig inkomen partner:

Eigen woning is:
huurwoningkoopwoning